Адрес за връзка
EnzymPro AG
Böhleli 7
9050 Апенцел
Швейцария

Лица, представляващи дружеството
г-н Александър Амадеус Май, президент
г-н Йозеф Ойгстер, управителен съвет

Вписване в търговския регистър
Вписано фирмено наименование: EnzymPro AG
Номер: CH-113.470.663

Търговски регистър: Апенцел

Номер по ДДС
CHE-113.470.663

Отказ от отговорност
EnzymPro AG не поема никаква отговорност относно верността, точността, актуалността, надеждността или целостта на информацията.

Изключват се всякакви претенции във връзка с отговорността на автора поради щети от материален или нематериален характер, възникнали вследствие на достъпа до или използването, или съответно неизползването на публикуваната информация, поради злоупотреба на връзката или технически повреди.

Всички предложения са необвързващи. EnzymPro AG си запазва изрично правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялото предложение без изрично известие или временно или окончателно да прекрати публикуването.

Отговорност за връзки
Не носим отговорност за препратки и връзки към уебсайтове на трети страни. Отхвърля се каквато и да било отговорност за подобни уебсайтове. Достъпът и използването на такива уебсайтове се извършват от потребителя на собствена отговорност.

Авторски права
Авторските и всички останали права върху съдържанието, изображенията, снимките или другите файлове в уебсайта принадлежат изцяло на фирма EnzymPro AG или на изрично посочения притежател на правата. За възпроизвеждането на каквито и да било елементи се изисква предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.

Указване на източниците на изображенията
©Fotolia.com. Ако се използват изображения от Fotolia.com, авторите ще бъдат посочени по видим начин.
©EnzymPro AG

Updating…
  • Нямате артикули в количката.