Защита на данните

На базата на член 13 от швейцарската конституция и на федералните разпоредби за защита на данните (Datenschutzgesetz, DSG) всяко лице има право на защита на личната си сфера, както и на защита от злоупотреба с личните му данни. Ние спазваме тези разпоредби. Личните данни се третират с изключителна поверителност и не се продават, нито предоставят на трети страни.

В близко сътрудничество с нашите доставчици на хостинг услуги полагаме усилия да защитаваме базите си от данни по възможно най-добрия начин от външни атаки, загуба на данни, злоупотреба или фалшифициране.

При достъп до нашите уебсайтове в регистрационни файлове се запазват следните данни: IP адрес, дата, час, заявка от браузъра и изпратената обща информация за операционната система и съответно браузъра. Тези данни са база за статистически, анонимизирани анализи с цел разпознаване на тенденции, с помощта на които съответно можем да подобрим предложенията си.

Updating…
  • Нямате артикули в количката.